Het domein, de infrastructuur
De constructiewerkzaamheden.

De werf van het ‘Fort de Pepinster’ (officiële benaming van het fort - HSW) startte in mei 1935. Op de schalierichel van Tancrémont, op een hoogte van 302 m boven zeeniveau, vorderen de werkzaamheden gestaag. Het werd geopend op 08 augustus 1937. De toekomstige artillerievesting zal deel uitmaken van het ‘Régiment de Forteresses de Liège’ (R.F.L.) onder bevel van het IIIe Legerkorps.

De site.

De site beslaat een totale oppervlakte van 45 ha. De oppervlakte van de vesting, bestaande uit een centraal massief met geschutsstellingen, bedraagt 3,3 ha. Het massief wordt omringd door een sloot van 1,2 ha en tevens beschermd door vier flankerende verdedigingsposten.
In 1940 bedroeg de kostprijs van de werken 80 miljoen Belgische Frank (of omgerekend 2,16 miljard euro).
Vandaag is de site nog steeds militair domein, beheerd door Defensie en is de toegang verboden buiten de voorzien openingsuren. Drone-overvluchten zijn ten strengste verboden. (Code pénal Art 120ter§2, Art 534, AR 1 du 06/12/1897)

De ondergrondse structuren.

De commandopost, de verschillende autonome gevechtsposten, het technische complex, de woon- en leefruimtes en de twee verluchtingskokers zijn onderling verbonden door een gallerijenstelsel van 2500 m met 1441 treden en lopende op een diepte gaande van 20 tot 27 m,
De ventilatie wordt verzekerd door twee verluchtings-kokers (schouwen P of O) aan een debiet van 32000 m³/h. Het complex heeft 900 verlichtingspunten nodig
 

De bewapening.

• 2 x geschutskoepels met telkens 2 x 75 mm FRC-kanonnen
• 3 x vestings-mortieren STOCKES-BRANDT 81 mm
• 4 x FRC 47 mm kanonnen (‘4.7’)
• 26 x 8-15 mitrailleurs (Mi), kaliber 7,65
• 7 x FN-machinegeweren (MG), kaliber 7,65
• 8 x luchtafweer mitrailleurs (MiCA)
• Individuele bewapening: Mauser FN 1889/16 geweren, GP35 pistolen,... 

De gevechtsstellingen :

- De toegangscomplex (BI),
- Twee 75 mm geschutskoepels (BII en BIV) beschermd door twee gepantserde MG-klokken,
- Eén blok met drie gepantserde Mi-klokken (BIII)
- Eén mortierblok (BM)
- Gewapende kluizen (‘Coffres’ – CI, CII/CIII en CIV) welke de sloot onder vuur kunnen nemen
- Buiten het massief: blok P (toegang in oorlogstijd) en blok O (zonder toegang), verdedigd door een MG-stelling, beschikken elk over een verluchtingskoker die binnen het hele complex een constante overdruk verzekeren.
- Twee anti-tankkazematten (‘VESDRE’ en ‘MONT’) ‘aan de rand van het fort, beiden bewapend met een ‘4.7’ en een MG.
- Zestien observatieposten (‘PO’ – ‘Postes d’Observation’) verspreid over de operationele zone van het fort. 

De kazernering, hospitaal en technische lokalen

De systemen van het fort werden aangedreven door vier CARELS-generatoren van 130 pk elk en bevoorraad door zeven stookolietanks van 2m³. De radioruimte was uitgerust met een ERM-SBR-zender/ontvanger en RADIOBEL.
De leefruimtes bestond uit troepenkamers, een keuken, douches en een wasplaats. Ook een ziekenboeg, behandelkamer en apotheek waren voorzien.
Er konden voorraden aan levensmiddelen opgeslagen worden om aan de behoeften te voorzien van 600 man gedurende één maand. 

Het garnizoen.

Het personeelsbezetting van het Fort in mei 1940 bestond uit:
- 15 Officieren, waaronder één chirurg, twee artsen en een kapelaan,
- 54 Onder-officieren
- 412 Brigadiers en Soldaten
- 27 versterkingen van het 3 Genie bataljon (3 Onder-officieren, 24 Soldaten),
- 11 telecijferaars, waaronder één Onderofficier,
- 8 verplegers
- Gedetacheerd naar LUIK (MH, Staf-RFL): 1 Officier, 4 Onder-officieren, 65 Soldaten

Sint Barbara (patroonheilige v/d artilleristen)

Op 8 augustus 1937 werd, samen met de inhuldiging van het fort, ook en beeld van Sint Barbara (Patroonheilige v/d artilleristen)  ingewijd. Het beeld werd aan het garnizoen geschonken door veteranen van de Eerste Wereldoorlog uit PEPINSTER en THEUX.

Het beeld stond oorspronkelijk aan de ingang van de troepen in vredestijd, maar werd door de ‘Anciens’ verplaatst naar de huidige locatie aan de rand van de N666 teneinde het houden van plechtigheden te vergemakkelijken.

No Entreprise 414612147 © Amicale du Fort de Tancrémont - Rue des Combattants, 4800 VERVIERS
MàJ 1504

Page was built with Mobirise