Markante gebeurtenissen van de 469-uren durende belegering.

9 mei 1940 – het einde van de Schemeroorlog...

Alle verloven worden geannuleerd.
21u00 : Alle eenheden van de Wehrmacht ontvangen hun marsbevelen
22u00 : Eenheden gelegerd aan de grens rapporteren aan het Groot Hoofdkwartier (GHK) Duitse troepen-bewegingen.
23u35 : Aan alle eenheden wordt het bevel uitgevaardigd om de gevechtsposten te bemannen.
Is het ditmaal menens, of gaat het weer om een oefening?”... 

Vrijdag 10 mei, 02u00

Algemeen alarm!

Al het materiaal wordt binnen het fort in veiligheid gebracht en gecontroleerd.
05u00 : Een eerste vijandelijk toestel scheert over het Fort... incident zonder gevolg.
08u30 : de vredestijd-kantonnementen worden in brand gestoken en vernietigd.
12u00 : “...we zijn er klaar voor!”
14u23 : eerste schoten met scherp ; kallibratievuur met stukken van 75 op positie ‘LES COMBLES’.
Elementen van de 1e Lanciers (1L) en 1e Regiment Grenswielrijders (1RCyFr/I) krijgen het bevel zich achter de Maas terug te trekken.
Het Fort is geïsoleerd. 

De 11, 01u00

Commandanten van de Forten krijgen bevel versterkingen te sturen voor het Leger te Velde.
03u15 : één Onder-officier en 68 Soldaten worden aangeduid en vertrekken naar LIERS (Provincie LUIK).
10u10 : Eerste vuur van de geschutskoepels (BII en BIV) op een Duitse kolonnes te MARTEAU, in de buurt van SPA en LA REID. Het vuren zal pas om 20u30 worden gestaakt.
’s Namiddags bevinden de Duitsers zich in JUSLENVILLE! De ganse nacht zullen verkeersknooppunten onderworpen worden aan afsluitingsvuur. 

De 12...Pinksteren

10u45 : het Fort ondergaat zijn eerste Duitse artilleriebombardement. Vijf minuten later wordt de vijandelijke batterij gespot en vernietigd !
Omstreeks 19u15 wordt blok P het doelwit van hevige beschietingen. Een ontploffing rukt het afsluitscherm van de gepanserde Mi-klok weg waardoor de stelling blootgesteld wordt aan steekvlammen: WM DEFRAIGNE en Sdt GRIGNARD worden gewond (ernstige brandwonden). 

De 15, 10u00

Na een grootschalige Duitse aanval op de ‘VESDRE’-bunker draait een uitval uit op een drama : Soldaten HUYSMANS en MONVILLE sneuvelen.
16u30 : weerloos en zonder verbindingen maakt de bemanning de bewapening onbruikbaar en verlaat de bunker. 

De 20, 06u00

Stelling BV7, bij JEUVEUMONT-THEUX, onderging intens spervuur. Alle verbindingden werden verbroken en de stelling werd opgegeven. 1WM REUL, Brig. HENQUINET en Soldaten DELFOSSEN en DOGNEZ hebben op voortreffelijke wijze hun plicht vervuld.
Het oorlogskruis zal hen worden toegekend. 

De 21, 02u10

Elke verbinding met de kazemat ‘MONT’ is verbroken. Desondanks wordt een seinpatroon afgevuurd “ Ik word aangevallen  “. De Duitsers hebben de bunker al sinds de 17de in het vizier.
Op 20 mei werd de  Sdt HOUYON door scherven van een 37mm obus verwond toen die door het schietgat binnenscheurden.
08u00, bij gebrek aan verdedigingsmiddelen wordt de witte vlag gehesen. 

De 22, 15u00

Elf forten van LUIK zijn gevallen ; TANCREMONT is de enige die nog standhoudt.
Tweede bezoek van Duitse parlementairen...
1Lt WEIMERSKIRCH dient het van antwoord: “Wanneer we bereid zullen zijn te onderhandelen, dan zullen we de witte vlag wel hijsen!” 

De 28, 11u00...

Communiqué van het GHK: “De Koning heeft gecapituleerd.”

Het Fort: “Hallo, hier het Fort van PEPINSTER. Welke houding moeten we aannemen?

... geen antwoord. 

De 29, 15u15

"met de dood in het hart hebben we ons moeten overgeven...” GERADON Raymond, Sdt Elektricien

De Officieren zullen in krijgsgevangenschap vertrekken naar OFLAG XVIIIA in WOLFSBERG ; Onder-officieren, Brigadiers en Soldaten naar STALAG VIIIA in GÖRLITZ. 

Vanaf 29 mei...

Na het vertrek van het garnizoen blijven slechts 10 soldaten-electrotechniciens achter teneinde de werking van de installaties te verzekeren. Het fort zal tot eind augustus 1940 gebruikt worden door Duitse troepen in transit naar FRANKRIJK.

Aan het einde van deze periode worden de electrotechniciens ontslagen en naar huis gestuurd. De strijd is evenwel nog niet beslecht! 

Overledenen voor het Vaderland

MONVILLE Clément - HUYSMANS Pierre
gestorven op het Veld van Eer de 15-05-40

ZABEAU René
Geschoten op de citadel van LUIK de 21-05-41

LAGUESSE Adrien
Verzetsman, geëxecuteerd te THEUX de 11-09-44

LECRENIER L - CRITS Jean-Baptiste - DROUVEN L - GROSJEAN A - HEROUFOSSE F
gesneuveld in de strijd

No Entreprise 414612147 © Amicale du Fort de Tancrémont - Rue des Combattants, 4800 VERVIERS
MàJ 0807

Made with Mobirise - Visit site